צעצועי מין
 
צעצועי מין בפייסבוק
מוצרים שלנו
מאמר אחרון באתר
איך להכין בובת מין
איך להכין בובת מין FiFi כאן אספר לכם על מספר מוצרי מין DIY (עשה זאת בעצמך) שמצאתי ברחבי האינטרנט. חלקם אפילו נראים בסופו של דבר כמו צעצועי מין ... המשך לקרוא »

תקנון האתר (הסכם שימוש):
הסכם שימוש זה מהווה הסכם מחייב בין החנות LoveTime (להלן: "האתר") לבינך (להלן: "אתה", "המשתמש") ובלחיצה על כפתור "קנה עכשיו" או "המשך לתשלום" אתה מצהיר בזאת, כי יש לך את הסמכות להיקשר בהסכם זה וכי אתה מסכים באופן מלא עם כל תנאי השימוש המפורטים להלן ומתחייב לעמוד בהם. במידה ואתה לא מסכים עם אחד או יותר מתנאי ההסכם עליך להימנע מהמשך שימוש באתר.

תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אך מיועדים לשני המינים כאחד.1. מונחים

א. "מנהל המערכת" – קמראד הפקות 321003519, כתובת: הנרייטה סאלד 1, ראשל"צ.

ב. "המערכת" – אוסף השירותים המסופקים למשתמש דרך האתר בהתאם להסכם זה.

ג. "הסכם השימוש" – הסכם זה, כפי שישונה מעת לעת לשיקול דעתו של מנהל המערכת ותנאיו הם היחידים שיחייבו את מנהל המערכת כלפי המשתמש.2. שימוש בשירות

א. כל תושב ישראלי אשר מלאו לו 18 שנים וברשותו תעודת זהות תקפה וכרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הישראליות - רשאי לבצע רכישה במערכת.

ב. כל התקשרות עם מנהל המערכת תתבצע דרך הטלפון 0512070617.3. כללי גישה למערכת

א. במהלך ביצוע הזמנה על המשתמש למלא טופס הכולל, בין היתר, את הפרטים ההכרחיים הבאים: שם פרטי, שם משפחה, דואר אלקטרוני, טלפון וכתובת. בעצם הזנת הפרטים האמורים המשתמש מצהיר כי אלו הפרטים שלו וכי הם נכונים, מדויקים ומלאים ושכרטיס האשראי, הדואר האלקטרוני וקו הטלפון הינם בבעלותו. במידה והרישום יבוצע ללא הפרטים המלאים של המשתמש, מנהל המערכת יהיה רשאי שלא לרשום את המשתמש למערכת.

ב. המשתמש מבין כי הנתונים שהוא מוסר נשמרים במאגרי המערכת ועל פי חוק הוא אינו חייב למסור את הפרטים בטופס הרישום ומסירתם תלויה ברצונו החופשי בלבד. עם זאת, אם לא ימסור את כל הפרטים המבוקשים לא יוכל לרכוש מוצרים באתר.

ג. מסירת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית עפ"י חוק. מנהל המערכת יהיה רשאי לנקוט בצעדים משפטיים כנגד מגישי פרטים כוזבים כולל תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לו בשל כך.

ד. מנהל המערכת מתחייב לשמור בסודיות את הנתונים האישיים של המשתמש.

ה. המשתמש מתחייב לעשות שימוש במערכת רק לצרכיו הפרטיים ולא לצרכים מסחריים, בהתאם לאמור בהסכם זה.4. מערכת היחסים בין מנהל המערכת למשתמש, פרטיות

א. המשתמש מבין כי מנהל המערכת יכול לבצע עבודות תחזוקה אשר עלולים להשבית את המערכת מעת לעת. ביצוע עבודות התחזוקה יתבצעו ללא הסכמת המשתמש.

ב. מנהל המערכת לא יישא באחריות לכל נזק כלכלי ישיר ו/או עקיף שיגרם כתוצאה משיבוש זמני בפעילות המערכת מכל סיבה שהיא.

ג. מנהל המערכת מעבד את המידע של המשתמש למטרות מערכת שונות, בין השאר, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, השלמת ההזמנות, סטטיסטיקה וייעול השירות. שימוש המשתמש במערכת מהווה הסכמה שבהתנהגות לעיבוד המידע על-ידי מנהל המערכת לפי הוראות הסכם זה ולפי הוראות כל דין. עיבוד המידע יכול, אך אין חובה, להתבצע מרגע הזנת הפרטים על ידי המשתמש ועד חודש לאחר סיום הסכם זה. במסגרת עיבוד המידע, המשתמש מסכים לכך שמנהל המערכת יאסוף, ישמור, ישתמש, ויבצע כל פעולה הנדרשת לו במסגרת הסכם זה.

ד. מנהל המערכת לא יעביר לצדדים שלישיים את פרטיו האישיים של המשתמש והמידע שנצבר עליו ללא הסכמתו לצדדים שלישיים אלא במקרים המפורטים להלן:
1. אם יינתן צו שיפוטי המורה למנהל המערכת למסור פרטים או מידע אודות המשתמש לצד שלישי.

2. בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין המשתמש למנהל המערכת.

3. בכל מקרה שמנהל המערכת יסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגוף המשתמש או לרכושו או לגופו או לרכושו של צד שלישי.


ה. על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות"), כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות דרך האתר למנהל המערכת בבקשה לתקן את המידע או למחקו. אם המידע שבמאגרי המידע משמש לצורך פניה אישית אליך, הינך זכאי על פי חוק הגנת הפרטיות לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.

ו. מנהל המערכת לא מתחייב שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. המשתמש מודע למגבלת רשת האינטרנט לגבי מגבלות בקשר לאבטחת מידע ברשת ומשחרר את החברה ו/או מי מטעמה מכל אחריות בעניין זה.

ז. למנהל המערכת זכות בלעדית לסגור את האתר או להעבירו לכתובת אחרת בכל עת, ובמקרה של סגירת האתר לאלתר, מנהל המערכת מתחייב להשלים את כל ההזמנות ו/או ההחזרות שאושרו בכפוף לתנאי בסעיפים קודמים.5. זכויות קניין רוחני

א. כל המידע המוצג במערכת, כולל, אך ללא הגבלה, תמונות, שורות קוד, לוגו, גרפיקה, וידאו, צלילים וכל קניין רוחני מכל סוג שהוא יהיו מוגנים תחת חוקי הקניין הרוחני החלים במדינת ישראל.

ב. בעת השימוש במערכת, נאסר על המשתמש לעשות כל שימוש אשר יכול לפגוע בזכויות קניין רוחני של צדדים שלישיים, כולל, אך ללא הגבלה, זכויות יוצרים, סימני מסחר, סודות מסחריים וכל זכות אחרת והמשתמש יהיה האחראי הבלעדי לכל שימוש אסור כאמור ולכל נזק שיגרם כתוצאה ממנו.


6. שימוש בלתי חוקי או אסור

א. המשתמש מתחייב שלא לעשות שימוש באתר ו/או בפרטי המידע, התוכנה, המוצרים ו/או השירותים שמקורם באתר, לכל מטרה בלתי חוקית ו/או לכל מטרה האסורה על פי תנאי תקנון זה.

ב. המשתמש אינו רשאי לשבש את פעילות המערכת/האתר בצורה כלשהי, לרבות העלאת תוכנות זדוניות, סקריפטים ו/או להתערב בצורה כלשהי בקוד המקור של האתר.

ג. המשתמש מחויב שלא לפרוץ ולא לבחון את מערכות ההגנה של האתר או השרת בו האתר נמצא.

ד. מנהל המערכת, לפי שיקול דעתו, זכאי לחשוף את שמו ופרטיו הידועים לו אודות המשתמש בכל הליך משפטי, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך, בקשר לפעולות פוגעניות כאמור בסעיפים 5 ו6 לעיל.

ה. מלוא זכויות היוצרים באתר, לרבות עיצוב האתר, התוכנה, היישום, קוד המחשב, קבצים גרפיים, הטקסט וכל חומר אחר הכלולים בו, אם לא נאמר מפורשות אחרת, שמורים ל-"LoveTime" בלבד.

ו. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ או להציג חומר כנ"ל, אלא אם ניתנה הרשות לכך מראש ובכתב ע"י מנהל המערכת.7. תשלום

א. גביית התשלום מתבצעת על ידי חברת אשראי/סליקה באמצעות מערכת מאובטחת ומוצפנת SSL.

ב. כל המחירים הרשומים באתר כוללים מע"מ לפי דיני מדינת ישראל.

ג. כל המחירים כוללים דמי טיפול אריזה ומשלוח אלא אם צוין אחרת.

ד. מנהל המערכת שומר לעצמו את הזכות לשנות את מחיר המוצרים כפי שהוא מוצג באתר מעת לעת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם בעת השלמת תהליך ההזמנה.

ה. שימוש שלא כדין בכרטיסי אשראי באתר, מהווה עילה לתביעה בפלילים.

ו. זיכוי חלקי עקב מציאת מוצר זהה זול יותר יתבצע במקרים הבאים בלבד: על החנות להיות מנוהלת בתוך גבולות מדינת ישראל - הדבר תקף גם לחנות אינטרנטית. ההחזר יתבצע במידה והלקוח יפנה אלינו בתוך 14 יום מזמן רכישת המוצר. לא כלולים בהסדר זה חנויות פיזיות או אינטרנטיות אשר מופעלות בחו"ל, חנויות אינטרנטיות המתורגמות לעברית אך מתופעלות מחו"ל, אתר אשר מוצריו אינם נמצאים פיזית בארץ אלא נשלחים מחו"ל, זמן אספקת המוצרים של האתר המתחרה הינו מעל 11 ימי עסקים. הזיכוי יינתן באמצעות כרטיס אשראי בו שולם העסקה או פייפאל. ההחזר הכספי יהיה בדיוק בגובה ההפרש שבו נמצא אותו המוצר בחנות המתחרה.9. אחריות למוצרים

א. תקופת האחריות על כל מוצר אשר יירכש על ידי המשתמש באתר הינה עד 12 חודשים וזאת בהתאם לרשום בעמוד המוצר בעת הרכישה. המוצרים המסופקים על ידי מנהל המערכת הינם חדשים לחלוטין ומסופקים באריזותיהם המקוריות ובמידה וחלה תקלה בפעולתו של המוצר במהלך תקופת האחריות, תוך שימוש סביר של המשתמש לפי ההנחיות המצורפות למוצר, על המשתמש לשלוח את המוצר הפגום באריזתו המקורית לכתובתו של מנהל המערכת כפי שהיא מצוינת בהסכם זה ומנהל המערכת, בעת קבלת המוצר יבחן את התקלה ובמידה ומדובר בתקלה שלא נגרמה בשל שימוש לקוי של המשתמש, ישלח מנהל המערכת מוצר חדש למשתמש. המשתמש יישא בעלות משלוח המוצר למנהל המערכת אך לא יחויב בדמי טיפול ומשלוח עבור שליחת מוצר חדש תחת סעיף זה.

ב. תמונות המוצרים הינן להמחשה בלבד ואינן תואמות בהכרח למוצרים במציאות.

ג. הסתמכותו של המשתמש על תוכן האתר הוא באחריותו הבלעדית בלבד ומנהל המערכת לא יישא באחריות שנובעת מהסתמכות זו.10. משלוח ומדיניות החזרה

א. לאחר השלמת ההזנה, מנהל המערכת מתחייב לספק את המוצר תוך 11 ימי עסקים לכתובת שהזין המשתמש בעת ביצוע הרכישה או לתיבה אותה הוא בחר וזאת בכפוף לכך שהכתובת היא בישראל ושדואר ישראל מבצע משלוחים לאזור מגוריו של המשתמש.

ב. מנהל המערכת לא יישא באחריות על עיכוב במשלוח או פגם במוצר אשר נוצרו כתוצאה מתקלה של דואר ישראל, חברת המשלוחים אשר באמצעותה בוצע המשלוח או של המשתמש.

ג. בהתאם לחוק הגנת הצרכן רשאי צרכן לבטל קנייתו של מוצר בהודעה בכתב עד 14 ימים מיום קבלת המוצר בפועל או מקבלת המסמך המכיל את פרטי העסקה (המאוחר מבניהם), על כן, במידה והמוצר שהוזמן על ידי המשתמש לא נפתח על ידי המשתמש ולא נעשה בו שימוש, רשאי המשתמש להחזיר את המוצר באריזתו המקורית הסגורה לכתובתו של מנהל המערכת כפי שהיא מצוינת בהסכם זה ולקבל את כספו בחזרה ברגע קבלת המוצר על ידי מנהל המערכת, בניכוי דמי טיפול ומשלוח. למען הסר ספק, המשתמש יישא בעלות המשלוח אל מנהל המערכת. במידה והמוצר יתקבל על ידי מנהל המערכת בכל צורה אשר נוגדת את תנאי סעיף זה, לא יוחזר כספו של המשתמש.

ד. מנהל המערכת לא יגבה דמי ביטול עבור החזרת המוצר.

ה. הסכם השימוש העדכני נמצא באתר בכתובת www.lovetime.co.il

ו. מנהל המערכת שומר לעצמו את הזכות לעדכן ו/או להוסיף תנאים להסכם השימוש בכל עת וללא הודעה מוקדמת.

ז. באחריות המשתמש להתעדכן בשינויים באופן עצמאי בכתובת האתר. המשך השימוש במערכת לאחר שינוי התנאים ייחשב להסכמת המשתמש לתנאים החדשים ולהבנת מחויבותו לעמוד בתנאים אלה.

ח. תובענות הכרוכות בהסכם זה או הנובעות הימנו תוגשנה אך ורק לבית המשפט בעל הסמכות העניינית אשר מקום מושבו בראשון לציון בלבד ועל ההסכם יחולו דיני מדינת ישראל, בין היתר בקשר ליישום החוזה, לביצועו ו/או לפרשנותו, ללא תלות במקום מגוריו של המשתמש או במקום בו התבצע הרישום וכמו כן ללא תחולה לכללי ברירת הדין.

ט. המשתמש אינו רשאי להמחאות את זכותו לפי הסכם זה לצד שלישי ללא הסכמת מנהל המערכת.

י. במידה והתחייבות כלשהי מהתחייבויות צד להסכם המפורטות בהסכם זה תוכרז כבטלה או כבלתי ניתנת לאכיפה, לא יהיה בכך כדי לפגוע ביתר התחייבויותיו, אשר תעמודנה בתוקפן.

האתר נבנה ע"י צוות LoveTime - צעצועי מין © 2021, כל הזכויות שמורות